ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 Beynəlxalq Sertifikatlaşdırma prossesi ilə bağlı işçi qrupu yaradılmış və hal-hazırda bu istiqamətdə lazımi tədbirlər görülməkdədir.